1) На брзину кретања и пређено растојање тела утиче: a) јачина деловања на то тело. b) путања којом се тело креће. c) дужина растојања коју тело треба да пређе. 2) Веће пређено растојање ће имати тело на које смо... a) деловали мањом јачином. b) деловали већом јачином. 3) Облик тела који се најлакше креће по равној површини је... a) облик ваљка. b) облик квадра. c) облик лопте. d) облик коцке. 4) Примери подлоге по којима се тела отежано крећу су: a) бетон; b) песак; c) шљунак; d) стакло. 5) Ко се лакше креће, авион кроз ваздух или брод кроз воду? a) Авион се лакше креће. b) Брод се лакше креће. 6) Помоћу чега је Исак Њутн дошао до његовог открића? a) Помоћу крушке. b) Помоћу јабуке. c) Помоћу трешње. d) Помоћу брескве. 7) Привлачна и невидљива сила коју има наша планета назива се... a) Земљина сила. b) Земљина привлачност. c) Исакова сила. d) Земљина тежа. 8) Шта се од наведеног креће само помоћу Земљине теже? a) кишне капи; b) авион; c) клацкалица; d) пахуље снега. 9) Брже падају тела која имају... a) већу површину. b) мању површину. 10) Када се падобранац брже спушта на земљу? a) Када му је падобран затворен. b) Када му је падобран отворен.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?