žít - leben, štěkat - bellen, žrát - fressen, er frisst, maso - das Fleisch, neboť, protože - denn, měkký - weich, srst - das Fell, morče - das Meerschweinchen, svět - die Welt, -en, už - schon, rostlina - die Pflanze, -n, krmit - füttern, hodně - viel, králík - das Kaninchen, pít - trinken, bojovat - kämpfen, další, příští - der Nächste, had - die Schlange, -n, pták - der Vogel, -ö-, nosorožec - das Nashorn, ö-er, opice - der Affe, -n, který, která, které, jaký, jaká, jaké - welcher, welche, welches, labuť - der Schwan, ä-e, orel - der Adler, asi, přibližně - ungefähr, osel - der Esel, -n, hovězí dobytek, skot - das Rind, -er, každý den - jeden Tag, pro tebe - für dich, mít (držet) psa na vodítku - den Hund an der Leine halten, běhat venku - im Freien laufen, venčit psa - Gassi gehen, s jinými psy - mit anderen Hunden,

N 7 - slovíčka L. 2 - část I. - 6/6/22

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?