JAK SE PTÁME NA ZÁJMENO?, CO TO JE PŘÍVLASTEK SHODNÝ?, CO TO JSOU SOUHLÁSKY?, CO TO JSOU SAMOHLÁSKY?, SLOVNÍ PŘÍZVUK V ČEŠTINĚ SE PROJEVUJE ZESILENÍM..., JAK SE PTÁME NA PŘÍDAVNÉ JMÉNO?, JAK SE PTÁME NA PODSTATNÉ JMÉNO?, CO TO JE PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU?, CO TO JE PŘÍSUDEK SLOVESNÝ?, CO TO JE PŘÍVLASTEK NESHODNÝ?.

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?