Наведите три звука која се могу чути у шуми. , Наведите три извора буке. , Како се од буке штите људи који живе у близини аеродрома?, Које звукове можете чути у свом крају? , Како имамо информацију да је нека животиња у близини иако је не видимо?, Наведите два примера звукова које може произвести човек. , Наведите пример којим ћете доказати да јачина звука зависи од удаљености од извора звука. .

Кретање ствара звуке

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?