1) Člověk je součástí: a) živé přírody b) neživé přírody c) není součástí přírody 2) Člověka řadíme do skupiny: a) houby b) rostliny c) živočichové d) bakterie a sinice 3) Člověk patří mezi živočichy: a) bezobratlé b) obratlovce 4) Člověka řadíme do skupiny: a) savci b) plazi c) ptáci d) obojživelníci e) ryby 5) Člověk řadíme mezi obojživelníky, protože: a) mláďata se líhnou z vajec b) rodí se živá mláďata c) mláďata sají mateřské mléko d) mláďatům obstarává potravu otec e) má obojživelné auto 6) Jaké společné znaky má člověk s dalšími neživými organizmy? a) dýchájí b) nepohybují se c) vylučují odpadní látky d) líhnou se z vajec e) rostou a vyvíjí se f) rozmnožují se 7) Na obrázku je vyznačena tato část těla: a) koleno b) nárt c) chodidlo d) paže 8) Na obrázku je vyznačena tato část těla: a) paže b) hlava c) lýtko d) dlaň 9) Na obrázku je vyznačena tato část těla: a) zápěstí b) loket c) chodidlo d) nárt 10) Na obrázku je vyznačena tato část těla: a) koleno b) čelo c) paže d) hýždě 11) Čím se od sebe lidé na první pohled odlišují? a) vzhledem b) vlastnostmi c) povahou 12) Čím je ovlivněn vzhled člověka? a) věkem b) znalostmi c) zkušenostmi d) pohlavím e) barvou pleti 13) Co umožňuje člověku pohyb? a) kůže b) nohy c) svaly a kostra 14) Jaká je funkce kostí v těle? a) podpírají a chrání tělesné orgány b) žádné c) umožňuje člověku dýchat
podle

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?