starší doba kamenná: Bylo velmi chladno (doba ledová)., Lidé žili ve skupinách,tlupách., Putovali za zvěří., Muži lovili zvěř., Lovci mamutů., Ženy sbíraly kořínky a plody., Používali kamenné nástroje., Bydleli v jeskyních., Stavěli si chýše., Vyráběli nádoby a sošky z pálené hlíny., Používali jednoduchou řeč., mladší doba kamenná: Oteplilo se., Lidé se usadili na jednom místě., Začali chovat domácí zvířata, Obdělávali pole., Seli a sklízeli například obilí,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?