1) Máme zjistit úhel 𝜑? Je-li lichoběžník ABCD rovnoramenný, pak jsou jeho vnitřní úhly u A a B?  a) v součtu 180o b) pravé c) shodné d) různé e) tupé f) v součtu 90o 2) Přímky AB a CD jsou rovnoběžné. Jak se nazývají úhel u D (65o) a vnitřní úhel u A? a) protilehlé b) vrcholové c) přímé d) střídavé e) pravé f) různé 3) Jaká je tedy velikost úhlu u A? a) 65o b) 60o c) 35o d) 115o e) 25o f) 70o 4) Jaká je pak velikost úhlu u B (v lichoběžníku ABCD)? a) 70o b) 25o c) 35o d) 115o e) 60o f) 65o 5) Trojúhelník  BEC je rovnostranný. Jak velký je každý jeho vnitřní úhel? a) 50o b) 55o c) 60o d) 65o e) 70o f) 90o 6) Znáš už dva úhly u B a ty s úhlem 𝜑 tvoří úhel přímý. Jaká je tedy velikost úhlu 𝜑? a) 40o b) 45o c) 50o d) 55o e) 60o f) 65o

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?