1) kvákání ža__ a) b b) p 2) košík hu_ a) b b) p 3) dlouhý chlu_ a) p b) b 4) přední zu_ a) b b) p 5) tající le_ a) d b) t 6) náš svě_ a) t b) d 7) jabloňový sa_ a) d b) t 8) vrbový pru_ a) t b) d 9) hle_ si práce a) ď b) ť 10) vra_ se brzy a) ť b) ď 11) nezra_ přítele a) ď b) ť 12) srdečný pozdra_ a) v b) f 13) bratranec Jose_ a) f b) v 14) hou_ holubů a) f b) v 15) nová obu_ a) v b) f 16) naložený vů_ a) z b) s 17) velký ku_ a) s b) z 18) náno_ bahna a) s b) z 19) pevný řetě_ a) z b) s 20) be_ tam a) ž b) š 21) rychle se osu_ a) š b) ž 22) dr_ se pevně a) ž b) š 23) opi_ větu a) š b) ž 24) nepoře_ se a) ž b) š 25) sna_ se a) ž b) š 26) neru_ mě a) š b) ž 27) travnatý bře_ a) h b) ch 28) hrozný zápa_ a) ch b) h 29) jelení paro_ a) h b) ch

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?