1) Středem vesnice je a) náměstí b) chodník c) náves 2) Místo, kde žije více než 3000 obyvatel, se nazývá a) město b) velkoměsto c) vesnice 3) Po chodníku vždy chodíme a) vlevo b) vpravo c) uprostřed 4) Při přecházení silnice se vždy a) hlasitě bavíme b) zastavíme uprostřed cesty c) rozhlédneme 5) Za tuto značku a) můžeme vjet na kole b) nesmíme vjet na kole c) nesmíme vjet autem 6) Když dojdeme k tomuto semaforu a) můžeme jet b) musíme zastavit c) počkáme, co udělají ostatní 7) Dítě mladší než 10 let na silnici na kole a) nikdy nesmí jet b) může jet c) může jet v doprovodu osoby starší 15 let 8) Když na kole odbočujeme, a) raději slezeme z kola b) ukážeme směr upažením ruky c) začneme zvonit na zvonek 9) K povinné výbavě kola nepatří a) brzdy b) přední odrazka c) tachometr 10) Podle nadmořské výšky rozdělujeme krajinu na a) nížinu a vysočinu b) nížinu a horninu c) proláklinu a vysočinu

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?