H: dlouhé ne_ty, bílý sní_, překročil prá_, mnoho kni_, nový bato_, dlouhý bě_, bře_ řeky, namaluj kru_, vajíčko je kře_ké, CH: veselý smí_, hrá_ a čočka, utřela pra_, straší tam du_, bu_ty s mákem, praotec Če_, požární popla_, poletuje tu plno mu_, zdolali jsme příkrý vr_,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?