Z: osobní vů_, dlouhý řetě_, vidím dva horole_ce, zubní ka_, smotaný prova_, hluchý jako paře_, uhodil silný mrá_, průka_ka na vlak, dikobra_, S: zeměpisný atla_, blízká ve_, napiš dopi_, na větvi zpívá ko_, povedený výkre_, lí_ka je keř, karnevalová ma_ka, ku_ sýra, nová propi_ka,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?