HOT - COLD, BEAUTIFUL - UGLY, LIGHT - DARK, PLEASANT - UNPLEASANT, QUIET - LOUD, STRONG - WEAK, DEPENDENT - INDEPENDENT, EASY - DIFFICULT, HEALTHY - UNHEALTHY, BRIGHT - DULL, ROUGH - SMOOTH, BLUNT - SHARP, SWEET - BITTER/SOUR, SOFT - HARD,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?