Tvořte své lekce lépe a rychleji
We ____ breakfast when we ____ the avalanche. We ____ a shelter when we ____ some unusual plants. When we ____ outside we ____ the bear. The weather suddenly ____ when we ____ the stars.

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky