HOUSE - KUĆA, DOOR - VRATA, SHOE - CIPELA, OPEN - OTVORITI, RUN - TRČATI,

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?