Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=sin⁡𝑥, Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=sin⁡4𝑥, Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=sin⁡1/2𝑥, Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=3sin⁡𝑥, Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=0.25sin⁡𝑥, Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=-3sin⁡𝑥, Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=sin⁡(𝑥+𝝅), Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=2sin⁡(3𝑥-𝝅),

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?