Correct: got, went, bought, took, fell, saw, came, became, ate, had, Incorrect: get, go, buy, take, fall, see, come, become, eat, have,

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?