Tvořte své lekce lépe a rychleji
Correto: chá, fé, pás, pó, sós, céu, Incorreto: lár, vêr, sém, tréns, lúz, mél,

Acentuação de monossílabos

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky