1) Niša obično pravokutnog oblika u džamiji koja označava smjer prema Kabi – glavnom svetištu u Meki zove se: a) mihrab b) arhetip c) kibla 2) Kako se zove smjer prema Kabi – glavnom svetištu u Meki,prema kojemu muslimani trebaju biti okrenuti tijekom molitve? a) mihrab b) kibla c) minaret 3) Prostor koji se javlja u crkvama srednjeg vijeka a nalazi se iza oltara i ispred radijalno postavljenih apsida te omogućava polukružno ophođenje iza relikvije na glavnom oltaru i posjet manjim kapelama svetaca zove se a) ambulatorij b) oratorij c) deambulatorij 4) Kako izgleda model hodočasničke crkve? a) crkve T tlocrta, s deambulatorijem, radijalnim kapelama i kriptom b) crkve T tlocrta, bez deambulatorija, s kupolom nad transeptom c) crkve tlocrta grčkog križa, s klaustrom i ciborijem nad oltarom 5) Kako se zove način spajanja u građevini pri kojem se dijelovi umeću jedan u drugi? a) opus incertum b) utor-pero c) opus cementicum 6) Prostor oblikovan kao dvorište okruženo trjemovima na stupovima unutar samostana zove se: a) prezbiterij b) oratorij c) klaustar 7) Mjesto, prostor za molitvu zove se: a) klaustar b) oratorij c) prezbiterij 8) Koju građevinu karakterizira navedeno: tri broda od kojih je središnji redovito viši, s redovima prozora, a od ostala dva je odvojen redovima stupova, te na krajevima završava apsidom a) hodočasničku crkvu b) mošeju c) baziliku 9) Dio crkve uz oltar ili iza oltara koji služi svećenicima, često povišen s obzirom na ostatak srednjeg broda crkve naziva se a) moratorij b) oratorij c) prezbiterij 10) Rez koji dužinu dijeli na dva dijela pri čemu je omjer manjeg dijela dužine prema većem jednak omjeru većeg dijela dužine prema cijeloj dužini naziva se a) brončani rez b) zlatni rez c) srebrni rez 11) Način prikazivanja pri kojem su svi likovi iste visine naziva se: a) stereometrija b) eshatologija c) izokefalija 12) Disciplina povijesti umjetnosti koja proučava i razjašnjava likovne prikaze kroz simbole, likove, teme zove se: a) Ikonologija b) Ikonografija c) Izokefalija 13) Ikonografski prikaz četvorice evanđelista u obliku četiri simbola: bika, lava, orla i anđela naziva se: a) tetramorf b) sinestezija c) arhetip 14) Pojava da se podražaj u jednom osjetilu doživljava u drugom naziva se: a) arhetip b) sinestezija c) eshatologija

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?