1) pes a) pán b) muž c) žena d) moře 2) století a) kuře b) stavení c) moře d) píseň 3) poslanec a) předseda b) soudce c) růže d) muž 4) umyvadlo a) moře b) město c) hrad d) kost 5) skladatel a) muž b) hrad c) předseda d) stroj 6) srnec a) žena b) růže c) muž d) stroj 7) želva a) růže b) hrad c) kost d) žena 8) hříbě a) kuře b) moře c) stavení d) muž 9) zeď a) píseň b) růže c) stroj d) kost 10) střevíce a) stroj b) muž c) hrad d) růže 11) román a) pán b) stroj c) hrad d) žena 12) houba a) žena b) růže c) píseň d) kost 13) starosta a) muž b) pán c) předseda d) soudce 14) lázeň a) kost b) žena c) moře d) píseň 15) loď a) kost b) růže c) žena d) píseň 16) míč a) pán b) hrad c) muž d) stroj 17) pleť a) žena b) kost c) růže d) stroj

Vzory podstatných jmen

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?