přijít - come came come, dělat - do did done, koupit - buy bought bought, přinést - bring brought brought, psát - write wrote written, dát - give gave given, vidět - see saw seen, vzít - take took taken, potkat - meet met met, odejít - leave left left, prohrát, ztratit - lose lost lost, dostat - get got got, začít - begin began begun, rozbít - break broke broken, chytit - catch caught caught, kreslit - draw drew drawn, letět - fly flew flown, myslet - think thought thought, najít - find found found, bojovat - fight fought fought, cítit - feel felt felt, spadnout - fall fell fallen, řídit auto - drive drove driven, jezdit na kole/koni - ride rode ridden, vědět, znát - know knew known, mluvit - speak spoke spoken, učit někoho - teach taught taught, spát - sleep slept slept, říci někomu - tell told told, říci něco - say said said, platit - pay paid paid, rozumět - understand understood understood, ležet - lie lay lain, udělat, vyrobit - make made made, jít, jet - go went gone,

Irregular verbs 1 for practice (including audio)

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?