1) ...oznań a) P b) p 2) ...łodawianin a) W b) w 3) ...ęgry a) W b) w 4) ...rocławianka a) w b) W 5) rogal ...oznański a) p b) P 6) ...lązaczki a) Ś b) ś 7) ...ojewództwo ...odlaskie a) w i p b) w i P c) W i P 8) ...zkoła ...odstawowa nr 3 we ...łodawie a) S, P, W b) s, p, W 9) "...zerwone krzesło" a) c b) C 10) ...uropa a) e b) E 11) ...dańszczanin a) G b) g 12) ...arszawa a) W b) w 13) ...merykanin a) a b) A 14) ...azowsze a) M b) m

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?