1) Jaké typy zlomenin známe?  a) malé, velké b) otevřené, uzavřené c) bolestivé, nebolestivé 2) Při jakém úrazu se používá dlaha? a) popáleniny b) úžeh c) zlomeniny 3) Co nepatří do první pomoci při ušknutí? a) zabránit pacientovi v pohybu b) otevřít okno c) zapsat čas uštknutí 4) Který postup při uštknutí je správně? a) zavolat pomoc, zabránit v pohybu, překrýt ránu, držet místo uštknutí pod úrovní srdce, zapsat čas uštknutí a druh hada b) zapsat čas uštknutí a druh hada, držet místo uštknutí pod úrovní srdce, zavolat pomoc zavolat pomoc c) zabránit v pohybu, zavolat pomoc, držet místo uštknutí pod úrovní srdce 5) Tepenné krvácení se projevuje: a) povrchními oděrkami, krev se rychle sráží b) volně vytéká tmavě zbarvená krev c) vystřikuje jasně červená krev 6) Vlásečnicové krvácení ošteříme: a) překryjeme tlakovým obvazem, nepoužíváme škrtidlo, vyhledáme pomoc b) vyčistíme a vydesinfikujeme ránu c) stalčíme ránu, překryjeme tlakovým obvazem, vyhledáme pomoc 7) Úžeh je: a) přehřátí organismu při pobytu na přímém slunci b) přehřátí organismu i bez přítomnosti slunečního záření c) zmatenost, malátnost, ztráta paměti 8) Při jakém úrazu lehce předkloníš hlavu, stiskneš nos z obou stran a dáš si studený obklad? a) podchlazení b) mdloba c) krvácení z nosu 9) Kolik stupňů mají omrzliny i popáleniny? a) 2 b) 3 c) 4 10) Popáleniny 2. stupně se projevují: a) zarudlost, silná bolest, puchýř b) zarudlost c) poškození kůže i svaloviny 11) Omrzliny 1. stupně se projevují: a) bílá až žlutá kůže, mohou být puchýře, ztráta citlivosti b) tvrdá, vosková kůže, dochází k odumření tkáně c) bledá, nafialovělá kůže, bodavá bolest 12) Nepřímá srdeční masáž se provádí: a) 100 stlačení/minuta b) 80 stlačení/minuta c) 150 stlačení/minuta 13) První pomoc při šoku se vyznačuje pravidlem kolikati "T"? a) 4 b) 5 c) 6 14) Které pravidlo sem nepatří? a) teplo b) tekutiny c) telefon d) ticho e) tišení bolesti f) transport 15) Který úraz se ošetřuje v tomto pořadí: uvolnění dýchacích cest, dýchání z úst do úst, nepřímá masáž srdce? a) bezvědomí b) alergická reakce c) poleptání chemickými látkami 16) Úraz hlavy - zlomenina lebky se projevuje: a) zmatenost, malátnost, ztráta paměti, bezvědomí b) krvácení z uší, nosu, pokožky hlavy, hluboké bezvědomí c) nepřetržitým kýcháním a krvácením z nosu 17) Kdy položíš postiženého na záda, zvedneš mu nohy nahoru a zajistíš přívod čerstvého vzduchu? a) bezvědomí b) mdloba c) bolest hlavy 18) Co je nejdůležitější u alergické reakci při bodnutí hmyzem? a) vyhledat lékařskou pomoc b) stabilizovaná poloha c) zmírnit otoky dýchacích cest (led, zmrzlina, studená voda) 19) Čím si můžeš vypláchnout ústa při poleptání chemickou látkou? a) vodou b) kávou c) sodovkou

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?