1) She ... a) likes swimming. b) like swimming. c) likes swim. 2) He ... a) likes swimming. b) doesn´t like swimming. c) don´t like swimming. 3) She ... a) like watching TV. b) likes watching TV c) doesn´t like watching TV. 4) He ... a) likes riding a horse. b) don´t like riding a horse. c) doesn´t like riding a horse. 5) He ... a) don´t like running. b) doesn´t like running. c) loves running. 6) She ... a) likes cooking. b) like cooking. c) likes cook. 7) He ... a) doesn´t like doing karate. b) don´t like doing karate. c) likes doing karate. 8) I ... a) like dancing. b) likes dancing. c) likes dance. 9) I ... a) like going to the sports centre. b) likes going to the sports centre. c) like go to the sports centre. 10) I ... a) like playing basketball. b) don´t like playing basketball. c) doesn´t like playing basketball. 11) She ... a) likes skateboarding. b) like skateboarding. c) likes snowboarding. 12) I ... a) like snowboarding. b) don´t like snowboarding. c) doesn´t like snowboarding.

Happy Street 2 - Unit 6 - Complete the sentences

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?