Када је створио првог човека, Бог је желео да он буде бесмртан. Адам , први човек је то такође желео. Та бесмртност требала је да се оствари слободним ____ човека са Богом, а не наметањен избора. ____ је бесмртност тражио у створеној смртној природи која то није могла да му омогући. ____ је смртна јер ју је створио Бог ____ и сва створена бића, па и човек имају исту природу. Бог је из љубави створио свет и жели да он ____ постоји. Човека је Бог учинио ____ да би преко њега кроз ____ и свет постојао вечно. Човек је створен сличан Богу као личност-биће заједнице. Први човек Адам је на погрешан начин искористио своју слободу тј право ____. Адам је промашио ____ свога стварања. Последице Адамовог греха су: човекова непрекидна борба против природе. Али и поред тога Бог није одустао од своје намере да свет постане ____. На различите начине Бог је у историји позивао људе да се не мире са смрћу и дао им ____ да ће ____ бити побеђена. То ____ се испунило рођењем ____, Господа Исуса Христа који је постао човек.

Човек изван Рајског врта

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?