Co bylo záminkou k vypuknutí 1. světové války?, Ve kterém roce vypukla 1. světová válka?, Jak dlouho trvala 1. světová válka?, Kdo a proti komu ve válce bojoval?, Jaké zbraně ve válce používali Britové a jaké Němci?, Za koho byli bojovat ve válce Češi a Slováci?, Kteří politici odešli do zahraničí a proč?, Co jsou to legie?, Kdo vstoupil do války roku 1917 a bojoval na straně Francie a VB?, Jak skončila 1. světová válka?, Kdy skončila 1. světová válka?, Přesné datum, kdy politici vyhlásili nezávislost Československé republiky?, Jaké samostatné státy vznikly na území Rakouska-Uherska po válce?.

1. světová válka

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?