i, í: seká dřív_, na Lab_, sokol_ letí, vzal to dědov_, dej to Petrov_, kup hedváb_, s kopretinam_, se šelmam_, v jetel_, blíží se k cíl_, bydlí v Příbram_, y, ý: loď s vesl_, vlak z Bratislav_, našel hřib_, rozbité stol_, pozoruje holub_, odrážejí se bidl_, výlet do Ostrav_, cvičí se švihadl_, krmí lv_,

Vzory podstatných jmen

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?