We ____ a great time here in Spain. It is hot today! The sun ____ I ____ under my umbrella. Peter ____ in the water. He ____ wet. Anna and Mike ____.

Přítomný průběhový čas F3/L9

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?