her chickens - její slepice, our friends - naši kamarádi, his old hat - jeho starý klobouk, their grandparents - jejich prarodiče, my mug - můj hrnek, your exercise book - tvůj sešit, my flat - můj byt, their apple tree - jejich jabloň, her strawberry ice-cream - její jahodová zmrzlina, his trousers - jeho kalhoty,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?