Jak se jmenuje naše škola? Ve kterém městě ji najdeme?, Jak se jmenuje náš pan ředitel? Jak se jmenuje tvoje paní učitelka? Jak paní vychovatelka? Do které třídy chodíš?, Vyjmenuj měsíce v roce. Které jsou zimní?, Vyjmenuj dny v týdnu? Pojmenuj prsty na ruce., jaký je rozdíl mezi zdravím a nemocí ?, Jak se oblékáme v zimě?, Co dá hajný do krmelce lesním zvířatům, když je zima?, Popiš stavbu těla. Popiš obličej., Jaký je rozdíl mezi zdravím a úrazem? , Podívej se a řekni, kolik je hodin podle papírových hodin., Jak se staráme o svou osobní hygienu? Jaké věci při tom používáme - zajdi do koupelny a ukaž nám 2?, Jaký rozdíl je mezi úrazem a nemocí? Řekni příklad úrazu, řekni příklad nemoci..

Prvouka podzim, značky, škola.

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?