Vyjmenuj vyjmenovaná slova po B ., Co jsou to podstatná jména?, Vyjmenuj všechny slovní druhy., Co jsou to slova souznačná? Uveď 2 příklady., Co určujeme u podstatných jmen? Uveď příklad., Vyjmenuj vyjmenovaná slova po L., Vyjmenuj pády s pádovými otázkami., Co jsou to slova mnohoznačná? Uveď 3 příklady., Vyskloňuj slovo SLUNÍČKO v jednotném čísle., Co jsou přídavná jména? Jak se na ně ptáme?, Řekni 3 podstatná jména, 3 přídavná jména., Vyjmenuj vyjmenovaná slova po M., Urči rod, číslo, pád u těchto slov: S KOLEM , ALENO! , BEZ PSA, Vyjmenuj 5 slov podřazených slovu PEČIVO, Vyjmenuj tvrdé souhlásky u uveď 3 příklady slov s tvrdými slabikami., Řekni alespoň 3 příbuzná slova ke slovu MÝT., Kdy píšeme Ú a kdy Ů ? Uveď vždy 2 příklady., Vyjmenuj měkké souhlásky a uveď 3 příklady slov s měkkými slabikami., Vyjmenuj vyjmenovaná slova po Z . Utvoř s nimi věty., Co je to kořen slova? Uveď na příkladu..

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?