1) Svatý Martin jel na koni _ a) ? b) .  c) ! d) .! 2) Komu dal půl svého pláště_ a) ? b) . c) ! d) .! 3) Nespadni z koně _ a) ? b) . c) ! d) .! 4) Kéž by Martin přivezl sníh _ a) ? b) . c) ! d) .! 5) Jakou barvu má kůň_ a) ? b) . c) ! d) .!

sv. Martin - druhy vět

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?