1) Naše města se rozrůstaly. a) správně b) špatně 2) Učitelé vykládali žákům o životě ve středověku. a) správně b) špatně 3) Motýli poletovali nad květinami. a) správně b) špatně 4) Stráže hlídali sklady se zbožím. a) správně b) špatně 5) Stáda dobytka se spokojeně pásly. a) správně b) špatně 6) Kohouti časně ráno zakokrhali. a) správně b) špatně 7) Skupinky turistů mířili k poutnímu místu. a) správně b) špatně 8) Včely sbírali pyl. a) správně b) špatně 9) Děti bruslily na zamrzlém rybníku. a) správně b) špatně 10) Bílé košile chlapcům slušely. a) správně b) špatně 11) Hadi se schovali pod kořeny stromů. a) správně b) špatně 12) Pod okny zadupaly těžké boty. a) správně b) špatně 13) Letadla vzlétla do oblak. a) správně b) špatně 14) Auta troubily v ulicích. a) správně b) špatně 15) Veverky skákaly z větve na větev. a) správně b) špatně 16) Tygři se procházeli ve výběhu. a) správně b) špatně 17) Nastaly silné mrazy. a) správně b) špatně 18) Motory automobilů se rozběhly. a) správně b) špatně 19) Chomáčky trávy začaly rašit. a) správně b) špatně 20) Posli přinesly dobré zprávy. a) správně b) špatně

Shoda podmětu s přísudkem

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?