1) 9+4 a) 1 b) 2 c) 3 2) 6+9 a) 6 b) 5 c) 4 3) 8+4 a) 3 b) 2 c) 1 4) 7+7 a) 5 b) 4 c) 3 5) 8+6 a) 1 b) 2 c) 3 6) 6+7 a) 2 b) 3 c) 4 7) 8+5 a) 2 b) 3 c) 4 8) 5+7 a) 3 b) 4 c) 5 9) 9+9 a) 3 b) 2 c) 1 10) 5+8 a) 3 b) 4 c) 5 11) 4+9 a) 5 b) 6 c) 7 12) 3+8 a) 6 b) 7 c) 8 13) 7+9 a) 3 b) 4 c) 5 14) 2+9 a) 7 b) 8 c) 9 15) 7+6 a) 3 b) 4 c) 5

Rozklad čísiel - vyber číslo, ktorým začínaš rozklad

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?