1) sk_če a) 1. á b) 2. a c) 3. e d) 4. é 2) skoř_pka a) 1. é b) 2. a c) 3. á d) 4. e 3) l_tuška a) 1. á b) 2. é c) 3. e d) 4. a 4) kob_rec a) 1. á b) 2. é c) 3. a d) 4.e 5) kl_divo a) 1. é b) 2. e c) 3, á d) 4. a 6) kol_bka a) 1. e b) 2. a c) 3. é d) 4. á 7) kol_ček a) 1. á b) 2. a c) 3. é d) 4. e 8) pr_ce a) 1. é b) 2. a c) 3. e d) 4. á 9) l_kařka a) 1. é b) 2. e c) 3. a d) 4. á 10) t_plota a) 1. á b) 2. e c) 3. a d) 4. é 11) út_rý a) 1. e b) 2. á c) 3. a d) 4. é 12) kr_jina a) 1. a b) 2. á c) 3. é  d) 4. e 13) z_vodník a) 1. a b) 2. é c) 3. á d) 4. e 14) běž_c a) 1. é b) 2. a  c) 3. á d) 4. e 15) z_meček a) 1. á b) 2. a c) 3. e d) 4. é 16) hot_l a) 1. é b) 2. a c) 3. á d) 4. e 17) ml_ko a) 1. e b) 2. é c) 3. á d) 4. a 18) st_do a) 1. á b) 2. a c) 3. é d) 4. e 19) m_líř a) 1. á b) 2. e c) 3. a d) 4. é 20) t_bule a) 1. á b) 2. a c) 3 é d) 4. e

Krátké a dlouhé samohláskyy (a / á, e / é)

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?