Česká republika leží na světadílu jménem ____, což je druhý nejmenší světadíl mapy světa. Leží na ____ polokouli. Na východě se nachází světadíl____, na jihu ____. Západní břehy Evropy omývá ____ oceán, na ____ se rozprostírá Severní ledový oceán. Pobřeží Evropy je velmi ____. Z pevniny vybíhají do moře ____. Nedaleko evropské pevniny se rozkládá řada ____. Reliéf Evropy je velmi pestrý, ale průměrná nadmořská výška je nejnižší ze všech světadílů. Většinu povrchu Evropy zaujímají ____. Nejvyšším evropským pohořím jsou ____. Evropu můžeme považovat za kolébku ____, protože se právě zde po dlouhá staletí rozhodovalo, jak se bude svět vyvíjet. Dnes má Evropa velmi ____ životní úroveň, vyspělý průmysl, služby i dopravu.

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?