nabít - Myslivec si musí nabýt/nabít pušku., nabýt - Ve škole chci nabýt/nabít nové vědomosti., dobít - Potřebuji si dobýt/dobít mobil., dobýt - Král musí dobýt/dobít nová území., pobít - Soused chce pobýt/pobít střechu novými latěmi. , pobýt - U babičky chci pobýt/pobít celý víkend., přibít - Tatínek musí přibýt/přibít skobu na nový obraz., přibýt - Do naší třídy má přibýt/přibít nový spolužák., odbít - Hodiny musí odbýt/odbít půl třetí, pak vyrazíme., odbýt - Domácí úkol nesmím odbýt/odbít., sbít - Truhlář chce zbýt/sbít novou poličku., zbýt - Měly by zbýt/sbít nějaké knedlíky od oběda., bít - Nesmíš být/bít spolužáka., být - Chtěl bych být/bít spokojený.,

Být či bít? Přiřaď do vět správné slovo.

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?