PROIZVOD - Element marketinškog spleta koji je ujedno i predmet razmjene., USLUGE - Neopipljivi proizvodi., NEOPIPLJIVOST - Svojstvo usluge koje se odnosi na činjenicu da je ne možete vidjeti, isprobati, opipati pa odlučiti hoćete li se njome koristiti ili nećete., POLITIKA PROIZVODA - Organizirani i stalni proces upravljanja proizvodima., PROIZVODNI PROGRAM - Ukupni je broj linija i varijanti proizvoda što ih netko proizvodi i prodaje na tržištu., KVALITETA PROIZVODA - Pokazatelj je koji govori do koje razine proizvod zadovoljava potrebe i želje potrošača te ispunjava njihova očekivanja., MARKA - Naziv, simbol, slogan, dizajn ili neko drugo obilježje s pomoću kojeg identificiramo i razlikujemo proizvode jednog proizvođača od proizvoda svih ostalih proizvođača., NOVI PROIZVOD - Podrazumijeva se originalni proizvod, inovirani proizvod i modificirani proizvod., OPADANJE - Većina proizvoda prolazi kroz četiri faze životnog ciklusa: uvođenje, rast, zrelost i:, BENCHMARKING - Proces uspoređivanja vlastitog poslovanja s poslovanjem poslovnih subjekata koji su najbolji u toj industriji ili koji imaju najbolju praksu poslovanja., MARKETING ODNOSA - Sveukupni proces izgradnje i održavanja profitabilnih dugoročnih odnosa s potrošačima nadmoćnim isporučivanjem vrijednosti i zadovoljstva.,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?