1) hři- a) p b) b 2) le- a) s b) z 3) le- a) f b) v 4) nů- a) š b) ž 5) holu- a) p b) b 6) paře- a) s b) z 7) mrke- a) f b) v 8) řetě- a) z b) s 9) tvaro- a) ch b) h 10) medvě- a) t b) d 11) me- a) d b) t 12) le- a) t b) d 13) kone- a) f b) v 14) labu- a) ť b) ď 15) o-ce a) f b) v 16) pla-ky a) f b) v 17) polé-ka a) f b) v 18) plá- a) š b) ž 19) ko- a) š b) ž 20) nů-ky a) š b) ž 21) hro- a) b b) p 22) ha- a) t b) d 23) sní- a) ch b) h 24) lou-ka a) t b) d 25) ši-ka a) p b) b 26) rybí- a) s b) z 27) sva-ba a) t b) d 28) ze- a) ť b) ď 29) déš- a) ď b) ť 30) pá- a) f b) v 31) du- a) p b) b 32) obra- a) s b) z 33) vítě- a) s b) z 34) kre- a) f b) v 35) ove- a) s b) z 36) oře- a) ch b) h 37) Marie a Jose- a) f b) v 38) ho- a) ch b) h 39) slepý- a) š b) ž 40) vě- a) š b) ž 41) sí- a) ť b) ď 42) obcho- a) t b) d 43) 11. měsíc je listopa- a) t b) d 44) drá- a) p b) b 45) co- a) p b) b 46) so- a) p b) b 47) klu-ko a) p b) b 48) ba-ka a) p b) b 49) ši-ka a) š b) ž 50) drá-ky a) p b) b 51) sí-ko a) t b) d 52) pouš- a) ť b) ď 53) fo-ka a) t b) d 54) dí-ka a) f b) v 55) věte- a) f b) v 56) obu- a) f b) v 57) vá-ka a) š b) ž 58) prou-ky a) š b) ž 59) Malá bří-ka a) s b) z 60) li-ka a) š b) ž 61) hrá- a) ch b) h 62) bu-ty a) ch b) h 63) prá- a) ch b) h 64) pra- a) ch b) h 65) my- a) š b) ž 66) náku- a) p b) b 67) Svatý Václa- a) f b) v

PÁROVÉ SOUHLÁSKY

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?