1) Teplo a světlo potřebují k životu... a) hlavně lidé b) rostliny c) všechny živé organizmy 2) Slunce je a) HVĚZDA b) PLANETA c) KOMETA 3) SOUHVĚZDÍ je ... a) všechny hvězdy b) seskupení hvězd c) hvězdy a ostatní tělesa ve vesmíru 4) Naše sluneční soustava má... a) 8 planet b) 9 planet c) 6 planet 5) Nejblíže naší planetě jsou planety... a) Merkur a Venuše b) Merkur a Mars c) Venuše a Mars 6) Slunce se kolem Země otočí za... a) Slunce se kolem Země neotáčí b) za 1 rok c) za 1 měsíc 7) Země je... a) HVĚZDA b) PLANETA c) KOMETA 8) Slunce je... a) svítící koule ze železa b) obrovská rozžhavená planeta c) obrovská koule žhavých plynů 9) Střídání dne a noci je způsobeno.... a) otáčením Země kolem své osy b) obíháním Měsíce kolem Země c) otáčením okolních planet 10) Měsíc je... a) kometa b) přirozená družice Země c) umělá družice Země 11) GALAXIE je... a) seskupení mnoha hvězd b) hvězda c) soustava planet 12) Největší planeta naší soustavy je... a) Mars b) Uran c) Jupiter 13) Země se kolem své osy otočí za... a) 1 den b) 12 hodin c) 1 týden 14) Země se kolem Slunce otočí za ... a) 1 měsíc b) 1 rok c) 10 let

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?