Urči kořen slova - ULOVIT, Vyjmenovaná slova po L, Vyjmenuj sousední státy ČR. , Co jsou to podstatná jména., Vyjmenuj mi 3 částice., Co určujeme u podstatných jmen., Vyjmenuj tvrdé souhlásky., Vyjmenuj tři města. , Co mají společného slova příbuzná?, Jak se ptáme na přídavná jména?, Vyjmenuj samohlásky. , Vyjmenovaná slova po B. , Co je to fusekle?, Vymysli větu se slovem dobýt a se slovem dobít. , Vyjmenovaná slova po L. , Vymysli slovo protikladné ke slovu nemoc., Urči kořen u slova RYBNÍK., Jaké máme dvojhlásky?, Urči slovo souznačné ke slovu OBÉZNÍ. , Řekni hanlivě slovo PES., Co jsou to škrpály?, Urči kořen slova ZAHRADA..

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?