____ hlídal spíž. Několikrát ještě zívl a ____ klimbal. Myšák i ____ celá rodina měli ____. ____ spíži totiž ____ voňavé klobásy, hospodář a ____ sem uklidili i ____ smradlavého ____ Zejménatvarůžky ____ dobře voněly. Myšáci ____ báli kocoura. Nechtěli ____ rozzuřit. Vzali ____ proto bidlo a vydali se ____ výzvědy. Po tenké ____ přešli všichni ____ do spížky. Když to hospodář ____, vyběhl do ____ a kocourovi nabil ____.

Doplň vhodné slovo a urči jeho slovní druh

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?