1) 480 ___ 408 a) > b) < c) = 2) 55 ___ 58 a) > b) < c) = 3) 400 ___ 4 000 a) = b) < c) > 4) 7 200 ___ 7 220 a) = b) > c) < 5) 5 240 ___ 5 234 a) > b) = c) < 6) 5 200 ___ 5 400 a) = b) > c) < 7) 250 ___2 500 a) > b) < c) = 8) 504 ___ 5 004 a) > b) = c) < 9) 1 200 ___ 3 200 a) < b) > c) = 10) 2 490 ___ 2 420 a) > b) < c) = 11) 6 725 ___ 6 745 a) = b) < c) > 12) 8 200 ___ 8 500 a) < b) > c) = 13) 3 455 ___ 3 453 a) < b) > c) = 14) 1 192 ____ 1 192 a) < b) > c) = 15) 2 050 ___ 2 050 a) > b) = c) <

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?