slovesa - nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají, nebo co se s nimi děje, podstatná jména - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů, měkké souhlásky - ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň, samohlásky - a, e, i, o, u, y, tvrdé souhlásky - h, ch, k, r, d, t, n, obojetné souhlásky - b, f, l, m, p, s, v, z, čtení - část českého jazyka, kde se učíme číst, psaní - část českého jazyka, kde se učíme psát, sloh - část českého jazyka, kde se učíme správně si povídat, gramatika - část českého jazyka, kde se učíme pravidla, jak správně psát,

Pojmy v českém jazyce

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?