1) hrabat listí a) s b) z c) vz 2) mluvili si schůzku a) s b) z c) vz 3) klonila se k zemi a) s b) z c) vz 4) cvrklé jablko a) z b) s c) vz 5) hnilá švestka a) z b) s c) vz 6) lámané větve a) z b) s c) vz 7) pomínáme na léto a) vz b) s c) u 8) nebe černalo a) s b) vz c) z 9) kočka se točila a) z b) s c) vz 10) červenala v obličeji a) s b) vz c) z 11) vítr se tišil a) z b) s c) vz 12) hrabeme na hromadu listí a) vz b) s c) z 13) mýt šampon a) s b) z c) vz 14) planul láskou a) s b) z c) vz 15) muchlat papír a) z b) s c) vz 16) tratit klíče a) z b) s c) vz 17) vrhnout krále a) z b) s c) vz 18) kůň se pouzel a) s b) z c) vz 19) bořit dům a) s b) z c) vz

Předpony s-, z-, vz-

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?