PRAVDA: Parlament ČR je tvořen Poslaneckou sněmovnou a Senátem., Horní komora Parlamentu ČR se nazývá Senát., Prezident ČR je volen na 5 let., Výkonná moc je v ČR svěřena vládě, prezidentovi, ministerstvům, dalším ústředním orgánům státu a státnímu zastupitelství., ČR volí 200 poslanců každé 4 roky., Prezident ČR je hlavou státu., Prezident ČR je volen přímo občany., Vláda ČR se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů., Předsedovi vlády se jiným slovem říká premiér., Zákonodárná moc je oprávnění vydávat, měnit, rušit zákony státu., NEPRAVDA: Prezidentem ČR se může stát pouze člověk s vysokoškolským vzděláním., Horní komora Parlamentu ČR se nazývá Poslanecká sněmovna., Zákonodárnou moc v ČR má Senát ČR a prezident republiky., ČR volí 81 poslanců každé 4 roky., ČR volí prezidenta každé 3 roky, maximálně 2 krát po sobě., Poslancem se může stát občan ČR, který dosáhl věku 40 let., Zákony v ČR vytváří vláda a prezident., Státní moc se dělí na zákonodárnou, výkonodárnou a soudní., Prezident ČR je volen poslanci a senátory., Současným prezidentem je Andrej Babiš.,

Přečti si výrok. Je pravdivý či nepravdivý?

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?