Správně: Kruhy popisujeme velkými písmeny., Kruhy nepopisujeme malými písmeny., Střed kružnice není její součástí., Kružnice nepopisujeme velkými písmeny., Poloměr kružnice značíme písmenem r., Průměr značíme písmenem d., Kružnice a kruhy nejsou prostorové útvary., Kružnice a kruhy jsou rovinné útvary., Střed kruhu je jeho součástí., Průměr značíme písmenem d., Poloměr kružnice značíme písmenem r., Průměr je větší než poloměr., Špatně: Kruhy popisujeme malými písmeny., Kruhy popisujeme malými písmeny., Střed kružnice je její součástí., Kružnice popisujeme velkými písmeny., Poloměr kružnice neznačíme písmenem r., Průměr neznačíme písmenem d., Kružnice a kruhy jsou prostorové útvary., Kružnice a kruhy nejsou rovinné útvary., Střed kruhu není jeho součástí., Průměr značíme písmenem r., Poloměr kružnice značíme písmenem d., Průměr není větší než poloměr.,

Vlastnosti kružnice a kruhu

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?