What's your name?, Where are you from?, How old are you?, When is your birthday?, What's your telephone number?, Who is your teacher?, What's your favourite book?, Where is your house?, What day is it today?, How are you?, When is your birthday?, What is your friend's name?, Where are you today?, Who is your neighbour?, Where is your friend today?.

Wh - questions 5th form

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?