1) Co je to kořen slova? 2) Jak v češtině vznikají nová slova? 3) Co je to předpona? 4) Jaký je rozdíl mezi rozborem stavby slova a slovotvorným rozborem? 5) Co je to argot? 6) Co je to slang? 7) Co jsou slova motivovaná? 8) Urči kořen ve slově: PORYBNÝ 9) Urči předponu ve slově: VYSKOČIT 10) Jak se liší hláska a písmeno?

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?