podmět - je základní větný člen, tvoří základní skladební dvojici, na podmět - se ptáme otázkou "kdo, co", podmět může být vyjádřen - podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, infinitivem a dalšími slovními druhy., podmět všeobecný je například ve větě: - Říkali to včera ve zprávách, podmět nevyjádřený je ve větě: - Podej mi tu propisku, prosím!, podmět několikanásobný je ve větě: - Maminka, tatínek, děti a pes jeli na výlet.,

Podmět - teorie a příklady

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?