Na planetě Zemi se nacházejí ____ podnebné pásy. Příčinou jejich vzniku byly dvě zásadní okolnosti a to: zaprvé naklonění ____ vzhledem k Slunci a za druhé je to ____ dané oblasti od rovníku. Nejteplejší je ____ pás, který se rozkládá okolo ____. Naopak nejchladnější jsou pásy ____, které se nacházejí v okolí ____. V každém pásu žijí jiní ____. Vyskytují a pěstují se tam jiné ____, které jsou přizpůsobeny daným životním podmínkám. Tropický pás se rozkládá okolo ____. Vyskytují se zde tři základní typy krajiny. Jsou to tropický deštný ____, savany a ____. V pralese často ____, tudíž je zde velká vzdušná vlhkost, ale také velké ____. Žije zde velké množství ____ a dalších živočichů jako ____. Užitkovými rostlinami jsou zejména palmy, na kterých rostou ____. Také se zpracovává vzácné dřevo. Na savanách se střídají období ____. Žijí zde stáda ____. Pěstuje se tu převážně ____. Pouště jsou oblasti s malým množstvím ____ a ____ teplotami. Rostou tu pouze ____. Zdejší živočichové jsou přizpůsobeni životu v extrémních podmínkách. Jsou to zejména ____. Subtropické pásy se nacházejí mezi topickým a ____ pásem. Je zde ____ podnebí, ideální k pěstování ____, atd. Z volně žijících živočichů jsou tu hlavně ____Spadá sem také velká část moří a ____, ze kterých člověk využívá kromě ryb, mořské ____ nebo samotnou mořskou vodu k získání ____. Mírný pás ze oblast, kde ____. Střídají se zde ____ roční období. Někteří živočichové zde nepřezimují, ale ____ na zimu do ____ krajin, jiní se ukládají k zimnímu ____. Pěstuje se zde mnoho druhů ovoce například: ____ ... Také jsou zde tři typy krajiny: ____. Polární pásy jsou ____. Nacházejí se v okolí ____. Střídají se zde ____ "období" a to polární ____. Rostou zde pouze ____. Živočichové jsou životu v chladných podmínkách přizpůsobení silnou vrstvou podkožního ____, hustou ____, či prachovým ____.V severním polárním pásu žijí ____, ... a je také částečně obydlen ____. Na jihu žijí ____, ... lidé tu ____.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?